top of page
Individuele begeleiding

Een individuele afspraak annuleren of verplaatsen kan tot  24 uur op voorhand via mail of telefoon. 

Indien je niet of te laat verwittigt, wordt een administratieve kost aangerekend van 45 euro.

Groepstraining 

EEN INSCHRIJVING VIA DE WEBSITE BRENGT BETALINGSVERPLICHTINGEN MET ZICH MEE.

Betalingen zijn mogelijk via Bancontact, Ideal, SEPA of via manuele overschrijving.

Ook als jij je inschrijft voor een themadag/-avond en annuleert voor je van ons de factuur ontvangt of voor betaling van je voorschot, zal je gehouden zijn tot het betalen van de administratiekost vermeld onder “annulering door de klant”.

Inschrijvingen verlopen in volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer TOT 4 WEKEN VOOR DE START van een event/training wordt een administratieve kost aangerekend van 10% van het inschrijvingsgeld met een minimumbedrag van 10 euro.

 

Bij een annulering VANAF 4 WEKEN VOOR DE START van het event is de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulering wegens ziekte, en uitsluitend bij het voorleggen van een geldig afwezigheidsattest, blijft dit bedrag gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de deelnemer in het lopende of volgende kalenderjaar kan gebruiken om dezelfde of een andere event/training aan te vatten.

Bij stopzetting van een meerdaagse training NA DE STARTDATUM blijft de deelnemer het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. In dit geval blijft het bedrag niet gewaarborgd in de vorm van een krediet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Een annulering van de inschrijving dient steeds SCHRIFTELIJK te gebeuren en gericht te worden aan lydia.castiglione@psycholoog.be.

ANNULERING DOOR TRAINER

Bij annulering door de trainer wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Een annulering kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht.

NO SHOW

Hou er rekening mee dat indien je NIET AANWEZIG bent je steeds verondersteld wordt je ontstane BETALINGSVERPLICHTING na te komen. De factuur dient dus betaald te worden! We verwijzen graag nog eens naar het annuleringsbeleid dat je hierboven duidelijk omschreven terugvindt.

Online cursus

EEN INSCHRIJVING VIA DE WEBSITE BRENGT BETALINGSVERPLICHTINGEN MET ZICH MEE.

Betalingen zijn mogelijk via Bancontact, Ideal, SEPA of via manuele overschrijving.

ANNULERINGEN zijn hierbij niet mogelijk, noch door de cursist, noch door de trainer.

Toegang tot de cursus is beschikbaar tot einde van het traject of nader bericht van de trainer.

bottom of page