Individuele begeleiding
online •  outdoor •  aan huis

Een holistische en cliëntgerichte aanpak via gespreksvoering, creatieve methodieken,

lichaamsgerichte interventies, voeding, mindfulness & zelfcompassie

Begrip van ontwikkelingstaken van baby tot en met de volwassenheid

Zelfontplooiing & voluit leven

Vergroten van veerkracht & zelfbeschikkingsrecht

Omgaan met (opvoedings)stress

Bezorgdheden in de emotieregulatie: angst, somberheid, boosheid, verdriet

Loskomen van automatische niet-behulpzame gedragspatronen 

Verwerking van schokkende gebeurtenissen

Perfectionisme, faalangst, schaamte, zelfkritiek, identiteitsproblemen

Hechtingskwetsuren

Rouw- en verliesverwerking

Wensouders & zwangerschapsverlies

Moeilijkheden met meditatie & traumasensitieve aanpak

Algemene beschikbaarheid 

Ma     13u - 15u

Di       13u - 15u

Woe     9u - 11u

 

Niet werkzaam in schoolvakanties tijdens het schooljaar.

Online dossier

Jouw dossier wordt met jouw mede-eigenaarschap conform de kwaliteitswet elektronisch beheerd via het platform QIT online. Voor de start van je eerste gesprek ontvang je een mail met een uitnodiging om jouw dossier te activeren. 

Betaling

via Payconiq

of met overschrijving op BE40 7506 0892 7463

tav Lydia Castiglione, mededeling jouw initialen en het factuurnummer

Hier vind je inlichtingen over de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds.

Annulatie

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan tot minstens 24 uur op voorhand. 

Indien je niet of te laat verwittigt, wordt een administratieve kost aangerekend.