Individuele begeleiding

Thema's over de hele levensloop 
 • Begrip van ontwikkelingstaken over de hele levensloop van baby tot volwassene

 • Zelfontplooiing & voluit leven

 • Vergroten van veerkracht & zelfbeschikkingsrecht

 • Omgaan met (opvoedings)stress

 • Bezorgdheden in de emotieregulatie: angst, somberheid, boosheid, verdriet

 • Loskomen van automatische niet-behulpzame gedragspatronen 

 • Verwerking van schokkende gebeurtenissen

 • Perfectionisme, faalangst, schaamte, zelfkritiek, identiteitsproblemen

 • Hechtingskwetsuren

 • Rouw- en verliesverwerking

 • Miskraambegeleiding - wensouders

 • Moeilijkheden met meditatie & traumasensitieve aanpak

Computers
Online
Woman Walking in Forest
Wandelbegeleiding 
Wooden Door
Huisbezoek

Begeleiding gebeurt via video

vanuit je online dossier

https://app.qit.online/sign-in 

Ter Kamerenbos

Ontmoeting ter hoogte van de kiosk 

Gymnasiumweg 1 1000 Brussel

Voor ouders

met baby's, peuters & kleuters

Regio Elsene & aanliggende gemeenten

Tarief

Een gesprek bedraagt 60 euro en duurt 50 minuten.

Er is een kilometervergoeding van toepassing bij huisbezoeken voor de gemeenten buiten Elsene.

 

Betaling

via Payconiq

of met overschrijving op BE40 7506 0892 7463

tav Lydia Castiglione, mededeling het factuurnummer

Terugbetaling

Hier vind je inlichtingen over de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds.

Online dossier

Jouw EPD wordt met jouw mede-eigenaarschap beheerd via het GDPR goedgekeurd platform QIT online. Voor de start van je eerste gesprek krijg je een mail met een uitnodiging om jouw account te activeren. Volgens de kwaliteitswet omvat je dossier ten minste volgende gegevens: je naam, rijksregisternummer/INSZ, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer én identificatie van de huisarts. Gelieve deze allemaal in je EPD te vermelden. De activatie bedraagt 5 euro.

Annulatie

Gelieve een afspraak minstens 24 uur op voorhand te verplaatsen of te annuleren wanneer je niet aanwezig kan zijn. Indien je niet of te laat verwittigt, wordt een vergoeding van 40 euro aangerekend via factuur. Indien je jouw intake hebt geboekt, maar toch afziet van de start van een begeleiding, blijft de administratieve activatiekost van 5 euro van kracht.