The upbringing of a child only needs

true presence, wise words & a kind heart.

All accompanied by the rhythm of the breath.

 

Wij mensen hebben een ontzettend groot groeipotentieel. Neurologisch onderzoek toont dat immers ook aan, de zogenaamde plasticiteit van onze hersenen. Toch slagen we er niet altijd in om dat groeipotentieel ten volle te benutten. Allerhande obstakels buiten of binnen ons, kunnen ons de weg sperren.Ik ben enorm geboeid door positieve (opvoedings)psychologie, bewustwording, het brein en de natuur. Deze mix bracht me in diep contact met mindfulness & zelfcompassie. Mindfulness is aandacht hebben voor het hier-en-nu, vriendelijk en zonder oordeel. Het is een universeel menselijke vaardigheid en staat helemaal los van een bepaalde religie of wereldbeeld. Het helpt ons om helder onbehulpzame gedachten en gedragspatronen te zien, te begrijpen en te veranderen zodat we ook met moeilijke gevoelens om kunnen gaan. Zelfcompassie helpt ons op zijn beurt met onze kritische stem bij lijden, ook kinderen hebben hier al vast van. Breng je hoofd en hart samen, en dan kan je coherent opvoeden. 

 

Op de educatieve website van Mimoki beziel ik nog meer van dit. Neem er gerust een kijkje.

Alle goeds, 

Lydia Castiglione

COHERENT OPVOEDEN

met hoofd en hart in verbinding 

Coherent opvoeden is géén opvoedingsstijl. Het geeft je wel de vrijheid om te kiezen voor het welbevinden van je kind en je eigen groeiproces als ouders, moment per moment.

aanbod

begeleiding, coherent ouderschap, mindfulnesstrainingen en meer.

agenda

trainingen voor kinderen, aanstaande moeders, ouders (met hun baby).

mimoki

nog meer trainingen, hulpbronnen, oefeningen, lees- en kijkplezier.

Lydia Castiglione