lydia.jpg

Wat fijn dat je hier bent, op deze website, in dit moment.

Ik ben Lydia, klinisch psycholoog en mama van een sensitieve peuter. Ik ben enorm geboeid door het leven en de rol van de mens. De mens als individu, als ouder en als lid van een groep. En wat het betekent om mens te zijn, als je fijn balanceert in authenticiteit, in verbinding met elkaar en met de natuur. Als je evolueert van overleven en je hoofd boven water houden, naar ontdekken en scheppen in expressie met onder andere woord, kunst en dans. Begrip van ons potentieel, gaat gepaard met begrip van onze obstakels zoals psychotrauma, intergenerationele overdrachten, stress, ongelijkheid, maatschappelijke eisen, ... alles eigenlijk wat ons onveilig doet voelen en ons zenuwstelsel onder druk zet. Hierdoor kunnen klachten en onaangepast gedrag, al dan niet klinisch van aard, aan de oppervlakte komen. Gesteund door mind-body inzichten vanuit de neuropsychologie, ons zenuwstelsel en bewuste opvoedingsideeën zoals natuurlijk ouderschap, opvoeden van binnenuit & AP (attachment parenting) kan je meer vrij en authentiek opvoeden en help je tegelijkertijd je (innerlijk) kind alle kansen te geven. Gedreven door de wetenschapper in mij, ben ik steeds bezig om meer kennis en kunde te verwerven om veiligheid in te bouwen zodat de mens haar geschenk in de wereld kan plaatsen. Waar de wetenschap stopt, geeft de filosofie van oost naar west ons nog een extra duwtje in de rug om ons potentieel te verwezenlijken. En tegelijkertijd weten we nog steeds niet zo heel veel van deze complexe wereld, en kijk ik nederig toe hoe onze zoektocht in het leven meer bijzonder is dan het doel. 

 

Alle goeds, 

Lydia Castiglione

 

We don't go to a symphony

to only hear the last note.

Kwalificaties

Klinisch psycholoog

Doctorandus in de psychologie

10 jaar expertise in mindfulness 

         voor kinderen, jongeren, ouders, gezinnen, volwassenen, leerkrachten & scholen

Jaaropleiding Creatieve Interactie

Studentenpsycholoog (VUB)

Oprichter Mimoki

Bestuurslid vzw Mildheid

Bestuurslid vzw Mangoboom In Bloei

Mede-oprichter vzw Child-Flower

Betrokken bij (onderzoeks)projecten, nationaal en internationaal

Ervaring in verslavingszorg, jongerenwelzijn, onderwijs en als docent Mindful Kids opleiding

Publicaties

Castiglione, L, Baetens, I., Dewulf, D. (2021). Zelfcompassie. In R. Lindauer, W. Staal (Red.), Handboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (1)

(2022). Amsterdam, Nederland: Boom. 

Castiglione, L. (2021) Mindfulness: voorbij de hype. De betekenis voor preventie en de klinische praktijk​Tijdschrift Klinische

psychologie,  51 (1)

Castiglione, L., De Leeuw, I., (2013)  Je bent jong en je wilt wat... meer leven in het hier en nu. Tijdschrift Agora, 29 (3). 

Administratieve gegevens

Visumnummer 325332

Psychologencommissie 842109091

AXA België BE40 7506 0892 7463

Op zoek naar mijn collega?

Brussels University Consultation Center - www.brucc.be

Disconnect to Reconnect - www.disconnect-reconnect.org

Insight Timer - www.insighttimer.nl  

Instituut Aandacht en Mindfulness - www.aandacht.be 

La ressourcerie Parentale BXL - www.laressourcerieparentale.be

Mimoki - www.mimoki.be

Mindfulnesstrainers in België - www.mindfulmoment.be

Psychologen in België - www.psycholoog.be www.vvkp.be  

Therapeuten in België - www.vindeentherapeut.be  

Therapeutisch Centrum Vijfhoek - www.therapeutischcentrumvijfhoek.be

Vzw Mildheid - www.wendiwinnelinckx.be   

Zwanger In Brussel - www.zwangerinbrussel.be  

2010 - present

2010 - present